W grudniu 2016 roku w Tarnowie rozpoczyna działalność Toskana Małopolska.