Kolejna inwestycja: budynek wielolokalowy przy Lippóczego w Tarnowie – początek budowy druga połowa 2018 roku. Szczegóły wkrótce.